If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

6, 12, 18 व 20 ने विभाज्यता

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

प्रत्यक्ष भागाकार न करता 87,456 ही संख्या 12 ने विभाज्य आहे का ते शोधा ?
एक उत्तर निवडा :