If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विभाज्यता

समस्या

ज्या सर्व संख्यांना 20 आणि 24 ने भाग जातो त्यांना खालीलपैकी कोणत्या संख्येने भाग जातो?
एक उत्तर निवडा :