If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विषम, सम, मूळ, संयुक्त संख्यांवरील संकल्पनात्मक प्रश्न

समस्या

सर्व संयुक्त संख्या सम असतात का?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?