If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

लघुत्तम सामाईक विभाज्य: पुन्हा पुन्हा येणारे अवयव

सेल 25 व 30 चा लसावी (लघुत्तम सामाईक विभाज्य) शोधतो. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा