If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

महत्तम सामाईक विभाजक : म. सा. वि. चे स्पष्टीकरण

काही संख्यांचा म.सा.वि. त्यांचे मूळ अवयव पाडून त्याचा अंदाज बांधणे कधी कधी अवघड असते. चला ' तर मग अशा मूळअवयव पाडून संख्यांचा म.सा.वि. चा अंदाज कसा लावावा ते पाहू. निर्मिती . आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा