If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

महत्तम सामाईक विभाजक उदाहरणे

संख्यांच्या संचाचा महत्तम सामाईक विभाजक (मसावी) हा सर्व संख्या सामायिक करणारा सर्वात मोठा विभाजक आहे. उदाहरणार्थ, 12, 20 व 24 मध्ये दोन सामाईक विभाजक आहेत: 2 व 4. सर्वात मोठा विभाजक 4 आहे, म्हणून आम्ही म्हणतो की 12, 20 आणि 24 चा मसावी 4 आहे. मसावी सहसा सामान्य भाजक शोधण्यासाठी वापरला जातो. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा