If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सामाईक विभाजक ओळखूया

समस्या

असे कोणते अंक आहेत जे 15 आणि 77 यांना विभाजित करतात ?
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा: