If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

क्षेत्रफळ दिलेले असताना बाजूची लांबी शोधूया

समस्या

एका आयताचे क्षेत्रफळ 20 चौरस मीटर आहे. आयताची रुंदी 4 मीटर आहे.
आयताच्या वरच्या अरूंद बाजूला एका वक्र कंसाने 4 मीटर असे लेबल केलेले आहे. आयताच्या डाव्या लांब बाजूला एका वक्र कंसाने लांबी असे लेबल केलेले आहे.
तर आयताची लांबी किती असेल?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
मीटर
अडकले?
अडकले?