If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

क्षेत्रफळ: शोधण्यासाठी विघटित आकृत्या मोकळ्या करणे समजून घ्या

समस्या

खालील आकृतीत मोठ्या आयताचे विभाजन करून लहान आयत तयार केले आहेत.
एका 8 - लांबी असलेल्या मोठ्या आयताच्या आकारातून एक लहान आयत वरच्या बाजूने कापला आहे. मोठा आयत 8 एकक लांब आणि 8 एकक रुंद आहे. लहान आयतामुळे झालेली रिकामी जागा 3 एकक लांब आणि 2 एकक रुंद आहे.
तर क्षेत्रफळांची वजाबाकी करून छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ काढा.
क्षेत्रफळ =64
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
=
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
 चौरस एकक