If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कंसांसह असलेल्या असलेल्या पदावली सोडवा

समस्या

2, times, 3, plus, 1, plus, 2 या राशीत कंस कोठे ठेवावा म्हणजे उत्तर 12, य, े, ई, ल, question mark
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?