If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुअंकीच्या शाब्दिक उदाहरणांची तूलना करणे

समस्या

शाळेने वेगवेगळ्या दोन स्पर्धांचे आयोजन केले. बुद्धिबळ खेळत 446 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. कॅरममध्ये 468 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला.
तर कोणत्या खेळात अधिक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला ?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?