If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मिलिअन व बिलिअन परिचय

भारतीय प्रणाली मोठ्या संख्येसाठी लक्ष व कोटीचा वापर करते. आंतरराष्ट्रीय प्रणालीमध्ये, मोठ्या संख्येचा उल्लेख मिलिअन व बिलिअन म्हणून केला जातो. मिलिअन व बिलिअन भारतीय प्रणालीशी कसे संबंधित आहेत? आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा