If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

लक्ष व कोटीचा समावेश असलेली शाब्दिक उदाहरण

समस्या

पृथ्वीपासून चंद्राचे अंतर 3,90,000 कि.मी.. पृथ्वीचा व्यास 13,000 कि.मी. आहे.
तर पृथ्वी व चंद्र यामधील अंतरात किती पृथ्वी मावतील?
उत्तरात स्वल्पविराम वापरू नका.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
पृथ्वी