If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

लक्ष व कोटीचा समावेश असलेली शाब्दिक उदाहरण

समस्या

पृथ्वीपासून चंद्राचे अंतर 3, comma, 90, comma, 000, start text, space, क, ि, point, म, ी, point, end text. पृथ्वीचा व्यास 13, comma, 000, start text, space, क, ि, point, म, ी, point, end text आहे.
तर पृथ्वी व चंद्र यामधील अंतरात किती पृथ्वी मावतील?
उत्तरात स्वल्पविराम वापरू नका.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
पृथ्वी
अडकले?
अडकले?