If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मेट्रिक रूपांतरण शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

राम एका आठवड्याला start fraction, 3, divided by, 2, end fraction, start text, space, क, ि, point, ग, ्, र, ॅ, point, end text चहापत्ती विकतो.
तर तो 4 आठवड्यात किती ग्रॅम चहापत्ती विकेल?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
ग्रॅम
अडकले?
अडकले?