If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील जवळच्या 10 किवा 100 रिंगण करा

समस्या

start color #e84d39, start text, A, end text, end color #e84d39 चे कोणत्या जवळच्या दशकात रूपांतर होईल?
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start color #e84d39, start text, A, end text, end color #e84d39 चे कोणत्या जवळच्या शतकात रूपांतर होईल?
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
600 ते 700 पर्यंत संख्या असणार्‍या उभ्या संख्यारेषेवर 'एक खूण बरोबर 5 एकक ' असे प्रमाण आहे. संख्यारेषेवर 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 670, 680, 690 आणि 700 ह्या खुणा आहेत. लाल बिंदू A हा 630 आणि 640 च्यामध्ये आहे.
अडकले?
अडकले?