If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

ऋण संख्या: बेरीज आणि वजाबाकी

ऋण व धन संख्याची बेरीज व वजाबाकी कशी करावी हे जाणून घ्या. 2 - 3 = -1 व -2 - 3 = -5 व -2 + 3 = 1 आणि 2 - (-3) = 5 व -2 - (-3) हे या चित्रफितीतील सोडविलेली उदाहरणे. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा