If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सममूल्य अपूर्णांक (अपूर्णांक मॉडेल)

समस्या

समीकरण पूर्ण करा.
सूचना: विचार करा, खालील अपूर्णांकाचा सममूल्य अपूर्णांक शोधण्यासाठी प्रत्येक वर्तुळ कशा प्रकारे पूर्ण करावे.
start fraction, 4, divided by, 8, end fraction, equals, start fraction, r, divided by, 2, end fraction
r, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?