If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अंशाधिक अपूर्णांकांना पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक रुपात लिहिणे

सेल 7/4 ला पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक रुपात पुन्हा लिहितो. साल खान आणिमोंटरे तंत्रज्ञान आणि शिक्षण संस्था द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा