If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक व अंशाधिक अपूर्णांक लिहा

समस्या

195 पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात लिहा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4