If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सममूल्य अपूर्णांक आणि भिन्न मूल्य असलेल्या पूर्ण संख्या

दोन अपूर्णांक हे तेव्हाच सममूल्य असतात जेव्हा ते एकाच पूर्णाच्या संदर्भात असतात हे सेल दाखवतो. 

व्हिडिओ उतारा