तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

असमान अंश व छेद असलेल्या अपूर्णाकांची तुलना करणे.

समस्या

>, <, किंवा = या चिन्हांचा वापर करून तुलना करा.
23
15