If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

समान अंश किंवा छेद असलेल्या अपूर्णाकांची तुलना करा

समस्या

is greater than, comma, is less than, comma किंवा equals. च्या साहाय्याने तुलना करा.
start fraction, 3, divided by, 3, end fraction
start fraction, 1, divided by, 3, end fraction
अडकले?
अडकले?