If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

दशांश अपूर्णांक: अक्षरी लेखन

समस्या

3 दशांश आणि 9 शतांश हे दशांश रुपात लिही.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75