If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वेगवेगळ्या स्वरूपात दशांश अपूर्णांक आणि व्यवहारी अपूर्णांकांचा क्रम लावा.

समस्या

खालील मूल्यांना कमीत कमी ते कमाल पर्यंत क्रमाने लावा.
(प्रत्येक मोठा चौरस एक संपूर्ण दर्शवतो.)
1