If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चित्रालेख वाचूया

समस्या

खालील आलेख पहा.
फळाचे एक चित्र म्हणजे 3 खाल्लेली फळे.
A picture graph shows the horizontal axis labeled Squirrel and the vertical axis labeled Acorns. Each squirrel is listed along the horizontal axis from left to right as follows: Nutsy, Stripe, Fluffy, and Scamper. The number of acorns for each squirrel is represented by the number of pictures of acorns plotted on the graph. Nutsy is represented by 5 pictures of acorns, Stripe is represented by 3 pictures of acorns, Fluffy is represented by 4 pictures of acorns, and Scamper is represented by 6 pictures of acorns.
कोणत्या खारूताईने 10 पेक्षा जास्त फळे खाल्ली?
3 उत्तरे निवडा: