If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चित्रालेख वाचा (अनेक पाय-यांची उदाहरणे)

समस्या

अनिताने तिच्या बागेतील प्रत्येक झाडावर असलेले लेडीबग नावाचे कीटक मोजले. त्यानंतर खालील आलेख तयार केला.
लेडीबग कीटकाचे चित्र.
equals, 5, start text, ल, े, ड, ी, ब, ग, space, क, ी, ट, क, end text
चित्रालेखातील आडवा अक्ष झाडांचे प्रकार आणि उभा अक्ष लेडीबग कीटकांची संख्या दर्शवतो आहे. आडव्या अक्षाच्या डावीकडून उजवीकडे या क्रमाने पुढील प्रकारे झाडे दाखवली आहेत: गुलाब, सलाद, अल्फाअल्फा, द्राक्षाच्या वेली. प्रत्येक प्रकारच्या झाडावरील लेडीबग कीटकांची संख्या लेडीबगची चित्रे काढून दाखवली आहेत. 7 लेडीबगच्या चित्रांनी गुलाब दाखवले आहे, 3 लेडीबगच्या चित्रांनी सलादचे झाड दाखवले आहे, 5 लेडीबगच्या चित्रांनी अल्फाअल्फा दाखवले आहे, 2 लेडीबगच्या चित्रांनी द्राक्षांच्या वेली दाखवल्या आहेत.
जर 10 लेडीबग कीटक तुतीच्या झाडावरून पेरूच्या झाडावर उडून गेलेत, तर कोणत्या 2 प्रकारच्या झाडांवर समान संख्येचे लेडीबग असतील?
2 उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?