तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

पायाभूत राशींची शाब्दिक उदाहरणे लिहिणे

समस्या

निकोलसने एका चॉकलेटसाठी $10 रूपये दिले ज्याची किंमत फक्त p रूपये आहे.
कॅशियरकडून निकोलसला किती रूपये परत मिळतील?
तुमचे उत्तर समीकरण रूपात लिहा.
$रू