If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य
सद्याचा वेळ:0:00एकूण कालावधीः3:18

व्हिडिओ उतारा

अस समजा कि मी एका हॉटेल मध्ये कामाला आहे आणि मला तासाला १० रुपये पगार आहे. पण मला पगारा बरोबर टिप पण मिळते. तर मी तासाला एकूण किती कमवतो हे कळण्यासाठी हे समीकरण आपण वापरू शकतो. आता तुमच्या लक्षात आल असेल कि दर तासाला मी जी टीप मिळवतो ती कधी जास्त तर कधी कमी असू शकते. ती टीप बदलू शकते. समजा ती वेळ दुपारच्या जेवणाची असेल तर मला जास्त टीप मिळेल.