If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

1000 पर्यंत संख्यांची बेरीज करण्याची रीत / पद्धती

समस्या

2 पद्धती वापरून आपण ही 358, plus, 149बेरीज करू शकतो.
2 उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?