If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यालेखन: विविध रुपात

समस्या

तक्ता पूर्ण करा .
संख्या अंकातअक्षरातविस्तारीत रूपात
700+50+6