If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

3-अंकी बेरजेच्या प्रश्नांना विभागणे

साल स्थानिक किंमत वापरुन अतिरिक्त प्रश्नांचे विभाजन करण्याचे मार्ग दाखवतात.

व्हिडिओ उतारा