If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

३ अंकी संख्यांची बेरीज करतांना स्थानिक किमतीनुसार संख्यांची फोड करून बेरीज करणे

समस्या

189+608 याची बेरीज कशी करावी याची इराला खात्री नाही.
189+608 या सारखे बेरजेचे दुसरे उदाहरण निवडून ईराला मदत करा.
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?