If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्येची फोड करून ३ अंकी संख्यांची वजाबाकी

समस्या

गाळलेल्या जागा भरा.
851, minus, 473 च्या समान
minus, 470 हे आहेत.
अडकले?
अडकले?