If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

1000 च्या आत 3-अंकी बेरजेसाठी रिकामी संख्या

बहु-अंकी वजाबाकी प्रश्नांमध्ये रिकामे मूल्य शोधण्यासाठी संख्या रेषा वापरा.

व्हिडिओ उतारा