If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

दशकांची बेरीज करतांना स्थानिक किंमत समजून घेणे

स्थानिक किंमतीचा विचार करून साल 23 + 30 बेरीज करतात.

व्हिडिओ उतारा