If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

100 च्या आत 2-पायरी वजाबाकीचे शाब्दिक प्रश्न

समस्या

पाळीव प्राणी बचाव मोहिमेत 87 प्राण्यांचा बचाव झाला आहे. यात 41 कुत्रे आणि 32 मांजरी आहेत. उरलेले ससे आहेत.
पाळीव प्राणी बचाव मोहिमेत किती ससे वाचले आहेत?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
ससे
अडकले?
अडकले?