If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

100 च्या आत 2-पायरी बेरजेचे शाब्दिक प्रश्न

समस्या

लकीकडे सोन्याची नाणी असलेली पिशवी आहे. तिने 21 सोन्याची नाणी घरामागील अंगणात लपविली आणि 14 सोन्याची नाणी स्वयंपाक घरात लपविली. लकीकडे अजूनही लपविण्यासाठी 13 नाणी आहेत.
सुरवातीला लकीच्या पिशवीमध्ये सोन्याची किती नाणी होती?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
सोन्याची नाणी