If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

रिकाम्या संख्या शोधा (100 च्या आत बेरीज आणि वजाबाकी करा)

समस्या

चौकटीत कोणती संख्या घेतल्यास हे उदाहरण खरे होईल?
मदत: हे उदाहरण सोडविण्यास मदत व्हावी यासाठी स्थानिक किंमतदर्शक ठोकळ्यांचा उपयोग करा.
62
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
=18