If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पेक्षा मोठे आणि पेक्षा कमी चिन्ह

संख्यांची तुलना करण्यासाठी यापेक्षा मोठे आणि यापेक्षा कमी चिन्हांचा वापर केला जाऊ शकतो. यापेक्षा मोठे चिन्ह हे > आहे. तर, 9&g;7 हे '9 7 पेक्षा मोठे असे वाचले जाते. यापेक्षा कमी चिन्ह < आहे. इतर दोन तुलना चिन्हे आहेत ≥ (त्यापेक्षा मोठे किंवा समान) आणि ≤ (त्यापेक्षा कमी किंवा समान). साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा