If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

"अधिक" आणि "कमी" सह शब्द समस्या 2

समस्या

एका शेतात काही माकडे गप्पा मारत होते. त्यातील 7 माकडे पळून गेली. 9 माकडे शिल्लक राहिली.
तर शेतात गप्पा मारत बसलेली एकूण माकडे किती?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
माकडे