If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

20 शब्द समस्यांमध्ये बेरीज आणि वजाबाकी करा

समस्या

एक कोल्हा 5 मीटर धावला.
व त्या कोल्हयापेक्षा खारुताई 7 मीटर अधिक जास्त लांब धावली.
खारूताई किती अंतर धावली?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
मीटर
अडकले?
अडकले?