If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गमूळांना सोपे रुप देणे

मूळे चांगली आहेत परंतु आपण शक्यतो नियमित संख्यांना व्यवहारात प्राधान्य देतो. म्हणून, उदाहरणार्थ, √4 च्या ऐवजी आपण व्यवहारात 2 चा वापर करतो. जी वर्गमूळे पूर्णांकात नाहीत त्यांचे काय, जसे √20? इथेही, 20 आपण 4⋅5 असे लिहू शकतो आणि नंतर आपल्याला ज्ञात असलेल्या गुणधर्माच्या सहाय्याने √(4⋅5) आपण √4⋅√5 म्हणजेच 2√5असे लिहू शकतो, . आपण √20 ला *सोपे रुप दिले* . साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा