If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सोडविलेले उदाहरण: गहाळ असलेला एकपदीचा अवयव शोधणे

-30x^5 चे (-10x^3)(F) असे अवयव पाडताना सलीम गहाळ असलेला अवयव F शोधतो.

व्हिडिओ उतारा