If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकपदींचे अवयव

समस्या

ईशिताने 12, x, start superscript, 7, end superscriptचे अवयव left parenthesis, 4, x, cubed, right parenthesis, left parenthesis, 3, x, start superscript, 4, end superscript, right parenthesis असे पाडले.
मधूने 12, x, start superscript, 7, end superscript चे अवयव left parenthesis, 2, x, start superscript, 6, end superscript, right parenthesis, left parenthesis, 6, x, right parenthesis असे पाडले.
दोघींपैकी कोणी 12, x, start superscript, 7, end superscriptचे अवयव बरोबर पाडले ?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?