If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकपदींचे अवयव

समस्या

ईशिताने 12x7चे अवयव (4x3)(3x4) असे पाडले.
मधूने 12x7 चे अवयव (2x6)(6x) असे पाडले.
दोघींपैकी कोणी 12x7चे अवयव बरोबर पाडले ?
एक उत्तर निवडा :