If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोनाचे भाग ओळखूया

समस्या

खालीलपैकी start color #11accd, angle, 3, end color #11accd ला कोणकोणती नावे देऊ शकतो?
लागू असलेली सर्व उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?