तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

शेकडेवारीवरील शाब्दिक उदाहरणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दिनेश हा अतिशय प्रभावीपणे आहारावर नियंत्रण ठेवत आहे. या महिन्यात त्याने त्याचे 16% वजन कमी केले आहे.
जर त्याचे वजन सुरुवातीला 75 किग्रॅ होते, तर आता त्याचे सध्याचे वजन किती आहे?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
किग्रॅ