तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

संख्या रेषेवर ऋण संख्या मिळवूया

समस्या

कोणती संख्यारेषा 1.5+(4) ही राशी दर्शविते?
एक उत्तर निवडा :