If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहु-अंकी संख्यांची बेरीज करणे: 48,029+233,930

बेरजेचे सामान्य नियम वापरून बेरीज करा 48,029+233,930 .

व्हिडिओ उतारा