If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहु-अंकी संख्यांची बेरीज करताना स्थानिक किंमतीवरून सामान्य बेरजेच्या नियमांचा विचार करा.

बहुृ-अंकी संख्यांची बेरीज करताना स्थानिक किंमत तक्त्यावरून बेरजेच्या सामान्य नियमांकडे जाणे.

व्हिडिओ उतारा