If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोन मोजूया

समस्या

कोणती आकृती कोनमापकाने कोन मोजण्याची योग्य पद्धत दर्शविते?
2 उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?